Home

 

Te Zaanen Praktijken

 

Te Zaanen Praktijken is gevestigd op de Rijksstraatweg 17A te Haarlem.

Op deze mooie locatie zijn verschillende praktijken gevestigd met elk hun eigen specialisaties.

 

 • Praktijk Ergotherapie kennermerland
 • Praktijk Fysiotherapie Bart Baaijens
 • Praktijk Logopedie TaalSpeciaal
 • Praktijk Neuropsychologie Smeding

   

  Wanneer nodig wordt er nauw samengewerkt om de meest effectieve behandeling te realiseren.

  U kunt bij ons terecht voor oa:

   

 • Kinderbehandeling (ergo, fysio, logo)
 • Arbeidsgerelateerde problemen (schouder/rugklachten, RSI/KANS)
 • Overbelastingklachten (nek en rug herrnia)
 • Neurorevalidatie (MS, Parkinson, CVA, ALS)

   

Bart Baaijens praktijk voor fysiotherapie

Praktijk voor Fysiotherapie Bart Baaijens is een fysiotherapiepraktijk in Haarlem. Sinds februari 2013 bestaan er 3 locaties, één in Haarlem Noord in Te Zaanen Praktijken, één in Haarlem Zuid bij MediWellness. Fysiotherapie Bart Baaijens is ook gevestigd in Haarlem Centrum in gezondheidscentrum Stad en Vaart.

 

Voor een goede behandeling vinden wij het belangrijk om formeel en informeel contact te hebben met andere zorgverleners.

 

Alle fysiotherapeuten die werkzaam zijn voor Bart Baaijens hebben, net als hijzelf veel ervaring en kennis op het gebied van (neuro)revalidatie.

 

Logopediepraktijk TotaalSpeciaal

Onze praktijk is gespecialiseerd in het werken met kinderen met ernstige spraaktaalproblemen. Daarnaast behandelen we schoolkinderen en jonge kinderen met problemen op het gebied van eten en drinken. We werken met drie logopedisten in de praktijk. Daarnaast werken we nauw samen met kinderfysiotherapeuten en –ergotherapeuten. We kunnen, indien gewenst, ook aanhuis of bij het dagverblijf, waar uw kind is geplaatst behandelen.

 

U bent welkom voor een kennismakingsgesprek of om antwoord te krijgen op uw vragen.

 

Ergotherapie Kennemerland

Ergotherapie

Bij Ergotherapie Kennemerland staat u als cliënt centraal. Onze ergotherapeuten gaan uit van uw ervaring en deskundigheid. Samen met u werken wij aan de oplossing van uw probleem. Ergotherapie Kennemerland is een onafhankelijke praktijk. Eerlijk, doelgericht en snel helpen wij u bij het behouden of vergroten van uw zelfstandigheid.

 

Kinderergotherapie

Bij Kinderergotherapie Kennemerland staat uw kind centraal. U kunt bij ons terecht als uw kind moeite heeft met het uitvoeren van dagelijkse handelingen, zoals: aankleden, brood smeren of bestek hanteren, schrijven en knutselen, fietsen of spelen, zitten, aan/uitkleden en veters strikken.

 

Speltherapie en Begeleiding

Speltherapeut Marja Koene richt zich op

een laagdrempelige manier op kinderen,

jongeren en ouders die op sociaal of

emotioneel gebied een extra steuntje in

de rug kunnen gebruiken om zich te

ontwikkelen.

 

Spel en vooral doen staan centraal,

individueel of in een groep.

 

“Spel helpt !” werkt ook op locatie,

bijvoorbeeld op scholen en instellingen.

 

Copyright © 2015 Te Zaanen Praktijken